Arnt Sommerlund

Annonse


Intern mobiltelefon forsinket

Arnt SommerlundHelt siden GSM-nettene ble bygd, har operatørene snakket om å tilby «hjemmesoner» eller billigere tellerskritt internt i bedrifter.

Tidligere direktør Gert Munthe i NetCom uttrykte i søknaden om GSM 1800 visjoner om å konkurrere med fast-telefoni ved å tilby lavere ringepris når man befant seg hjemme eller i bedriften. Slik gikk det ikke, selv om Telenor Mobil rett nok har et tilbud som likner litt: VIPnett mobil.

Egne basestasjoner
Selskapene som selger telesentraler og da særlig IP-telefoni, ønsker å få satt opp basestasjoner knyttet direkte til sentralene for å benytte GSM som trådløs telefoni. Egne basestasjoner er eneste måte de kan tilby eksempelvis interntelefoni og datastøttet telefoni på mobilen.

Problemet er at det bare er Telenor Mobil og NetCom som har lov til å eie slikt utstyr i Norge.

Annonse