Arkiv

Annonse


UMTS – ingen milliardgave

ArkivDN går inn for økte telepriser til fordel for nye avgifter til statskassa.

I Norge skal fire mobillisenser deles ut gratis. I England slåss åtte tilbydere om fem lisenser.

Mye tyder på at de fem som får lisens i den engelske auksjonen er villig til å betale den engelske stat 225 milliarder kroner for sine lisenser.

Da er det en utilgivelig milliardgave av Stortinget å gi de norske søkerne lisens gratis, mener Dagens Næringsliv. Vi er dypt uenig! For en gangs skyld i telepolitikken er vi mer enige med politikerne enn våre utmerkede kolleger i Dagens Næringsliv.

To verdener
I Norge har vi et marked på omlag 3,8 millioner mennesker i stort land. I England har de et marked på nær 60 millioner mennesker. Da regner vi at 85 prosent av alle nordmenn og engelskmenn etterspør UMTS innen fem år etter nettene åpner.

Annonse
I realitetens verden vil selv en vellykket operasjon for UMTS-operatør tre og fire gi dem et maksimalt kundegrunnlag på en halv million mennesker. I England snakker vi om et tosifret antall millioner mulige kunder.

Vi har i Norge opplevd at de ble delt ut tre lisenser på GSM, der bare to til nå er benyttet.

Hvorfor har ikke Telia før benyttet sin DCS-1800-lisens. Årsaken er klar nok: Det ville ikke være butikk. Hvis Norge bare ønsket to UMTS-nett, kunne nok auksjonsprinsippet vært brukt, men da ville vi garantert ikke fått mer enn maksimalt to UMTS-nett.

Det er umulig å vite hva et UMTS-nett i Norge vil koste å bygge. Forsiktige anslag antyder 3-5 milliarder kroner. Med to milliarder i frekvensavgift til staten, ville kostnaden for en operatør kommet opp i 5-7 milliarder. Det ville knapt vært butikk for Telenor og ikke for noen andre. Telia ville jo ikke over lang tid satse de 1-2 milliardene det ville kostet å bygge DCS-1800-nettet.

Dekning eller skatt
Det å dele ut lisensene gratis setter politikerne og Samferdselsdepartementet i stand til å stille harde dekningskrav og krav om rask utbygging. Men en ekstraskatt til staten, ville terskelen nødvendigvis måtte settes mye lavere.

Hva er det som betyr noe for næringslivet og privatkundene?
Jo, det er nettopp dekning og høy tjenestekvalitet. Og det er framfor alt bredere konkurranse enn det duopolet Telenor Mobil og NetCom nå har utgjort i årevis.

På en måte er UMTS mobilverdens elektroniske motorveier. Ville Norge fått det konkurransefortrinn det er å tidlig få slike motorveier til samme prisnivå, som næringsliv i de store markedene, hvis staten samtidig skulle gjøre seg fet på sine frekvenser?

Svaret er et rungende nei. Vi ville fått svakere dekning, mindre konkurranse og høye priser.

Det er konsekvensen av DN standpunkt.
Vi finner det høyst merkverdig at en næringslivsavis ser det som sin oppgave å fylle opp statskasse med avgifter på bekostning av næringslivet som telebrukere. Men det er konsekvensen av deres standpunkt.

De som skal bygge UMTS-nett ville ikke hatt noen annen mulighet enn å kalkulere inn sitt auksjonskjøp i høyere sluttbrukerpriser.

Derfor er det bra for norsk næringsliv at politikerne for en gangs skyld prioriterer å tilrettelegge for økt konkurransekraft i næringslivet framfor å fylle ei alt velfylt statskasse med enda flere avgiftskroner.

Dessuten er det en stor mangel i DNs ukritiske Englands-sammenlikning: Den som vil bygge mest i Norge er uten tvil statseide Telenor, der snart 49 prosent av aksjene skal over på private hender. Og det er naturlig nok de som ville betale mest for en UMTS-lisens.

Kanskje vil verdieffekten av en gratis lisens til Telenor for statskasse være større enn 2-4 milliarder fra en UMTS-auksjon?

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse