Kabelsurfer

Annonse


Telenor Avidi kjøper alfaNett

KabelsurferAvtalen ble undertegnet onsdag kveld mellom Bærum kommune og Telenor Avidi.

Før avtalen blir gyldig må den behandles og godkjennes av formannskapet i Bærum, og av Telenors styre.

Ukjent pris
Overtagelsen vil skje 1. juni i år. Partene vil ikke kommentere prisen. Telenor Avidi får nå 345 000 kunder over hele landet.

Adm. dir. i Telenor Avidi, Svein R. Aarvik lover at alfanett fortsatt skal ligge langt fremme på teknologisk utvikling, og å utnytte selskapets potensiale.

Annonse
Internett
Alfanett har i dag 40 ansatte og 35.000 abonnenter. Den operative virksomheten til alfaNett opprettholdes slik den er i dag og planer for utbygging og oppgradering av nett for å kunne tilby nye tjenester som Internett og digitale sendinger videreføres.

Utbygging
Om lag 18 prosent av alfaNetts kunder kan benytte seg av det interaktive tjenestetilbudet. Målet er å gi 70 prosent av abonnentene interaktiv tilgang innen år 2001, heter det i en melding fra Telenor.

Fornebu
– For oss har det vært viktig å sikre at Bærums innbyggere får et minst like godt tilbud med den nye eieren, og Telenor gir sikkerhet for fortsatt bredde og kvalitet i tjenestetilbudet til våre innbyggere, sier Finn Wichstrøm, styreformann i Alfanett og Finn Mikalsen, assisterende rådmann i Bærum kommune.

Telenor og alfaNett skal lokaliseres på Fornebu.

-Vi ser dette som svært fordelaktig, både når det gjelder videre utbygging av bredbåndsnettet og tilknytningen til Bærum kommune, sier Wichstrøm og Mikalsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse