Deskill

Annonse


Stortinget åpner UMTS-døren

DeskillTorsdag åpnet Stortinget for døren til tredje generasjons mobilteknologi, UMTS.

Utlysningen av lisensene vil komme i begynnelsen av mai, sa samferdselsminister Terje Moe Gustavsen. Dermed kan lisensene utdeles før sommeren, slik telebransjen sterkt ønsker.

12 teleaktører har allerede flagget interesse for UMTS, men det er bare fire lisenser som skal tildeles. Telenor Mobil og NetCom vil høyst sannsynlig få to av dem, og Telia ligger godt an til å få den tredje dersom de bygger ut sitt GSM-nett med tilfredstillende tempo, kvalitet og dekning.

Gratis
Flertallet, bestående av AP, sentrumspartiene og SV, vil dele ut konsesjonene uten avgift. I Storbritannia vil staten høste inn minst 100 milliarder kroner på fem UMTS-lisenser.

Annonse


Flertallets begrunnelser er at konsesjonsprisen uansett vil bli belastet kundene og gi dyrere tjenester. Dessuten vil det være et negativt insentiv til aktørene, noe som kan sinke utbygningen av UMTS i distriktene.

“Virtuelle operatører”
Flertallet vil heller ikke gi pålegg om at UMTS-operatørene skal slippe til “virtuelle operatører”, som ikke bare leverer tjenester, men som også tegner abonnenter til andres nett.

– Virtuelle operatører kan på kort sikt føre til større konkurranse og lavere priser, men på lang sikt er det lite hensiktsmessig for kundene og samfunnet,

Men manglende pålegg vil ikke stenge de virtuelle operatørene ute.
– Aktørene i mobilnettene kan selv gjøre samarbeidsavtaler, sa samferdselsministeren, som mener at myndighetenes rolle som regulatør er tilstrekkelig til å sikre en samfunnstjenlig utvikling, sa Moe Gustavsen.

Glissen sal
Det var ikke den store interessen for debatten om Stortingsmelding 24 torsdag. Kun samferdselskomiteen og samferdselsministeren var tilstede i salen, og i presselosjen satt bare Aftenposten og ITavisen.

Men samtlige talere fremhevet betydningen av tredje generasjons mobilkommunikasjon for samfunn og næringsliv og alle var enige om at dette er et viktig satsingsområde, hvor Norge allerede ligger langt fremme.

Annonse