Gustavsen, Terje Moe

Annonse


Åpner for fjerde mobilnett

Gustavsen, Terje Moe

– Sannsynligvis er det tilstrekkelige frekvenser, og det vil vi få vurdert ganske raskt. Men vi vil også se på hvordan konkurransen i de eksisterende nettene utvikler seg, når Telia kommer med det det tredje nettet, sier Moe Gustavsen til ITavisen.

Foreløpig er det bare Telenor Mobil og NetCom som har utbygget GSM-nett i Norge. Telia har sagt at de vil benytte seg av konsesjonen svenskene fikk tildelt før fusjonsforhandlingene med Telenor.

Annonse