Annonse


19.300 skal avgi stemme

19.300 ansatte skal bruke Internett og telefon til å velge ansatte-representanter til Telenors styre og bedriftsforsamling og 39 andre styrer.Valgresultatet kan foreligge etter ti minutter. Telenor-selskapet Ephorma (tidligere Allianse) har utviklet det elektroniske valgsystemet, som vil spare 250.000 valgsedler som tidligere ble distribuert til 200 valgsteder.

EDB Dolphin har utviklet telefonlsøningene og Bravida har gjort web-delen, skriver Telenors konsernavis Åpen linje.

Telenor har fått unntak fra aksjelovens forskrifter om skriftlighet i opptellingen.

– Så vidt vi kjenner til er elektroniske valg bare gjort et par ganger tidligere, men aldri i Norge. Ephorma ser på mulighetene til å selge systemet til andre bedrifter, sier valgstyret sekretær Magnar Johannesen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse