Arkiv

Annonse


Vurderer strategi mot børs

ArkivIfølge Aftenposten har Telenor i et memorandum gått inn for at statsselskapet må tilføres 30 milliarder i ny kapital, allerede før børsnoteringen til høsten.

Telenors pressetalsmann Dag Melgaard bekrefter at det finnes et slikt dokument, men understreker at det ikke utgjør noe beslutningsgrunnlag for børsnotering og kapitalutvidelse.

Mulige strategier
– Det dreier seg om et dokument som påpeker mulige strategier. Det er distribuert innen konsernledelsen og oversendt Samferdselsdepartementet, men det er ikke å på grunnlag av dette at beslutningene vil bli tatt, sier Melgaard.

Melgaard antar at en stortingsmelding om børsnotering av Telenor må foreligge en gang etter påske, og senest i løpet av mai.
– Hvis vi skal ha børsnotering til høsten, har vi ikke mer enn tiden og veien, sier han.

Annonse
Må gi mer informasjon
Telenors informasjonsledere har denne uken vært i London for å orientere seg om hvordan de skal forholde seg overfor offentligheten under børsnoteringsprosessen.

– Vi innser at det blir ganske annerledes enn hvordan vi har gjort det til nå, sier han.

Børsen skal ha opplysninger
Et eksempel på dette er opplysninger om kundeforhold.
NetCom sendte fredag ut en børsmelding om økende gjennomtrekk blant mobilkundene.(“churn”). Dette regnes som kurssensitiv informasjon som investorene har krav på.

På forespørsel fra ITavisen avslo Telenor Mobil å gi informasjon om kundegjennomtrekk.
– Slike ting som dette må vi vurdere, sier Melgaard.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse