Annonse


Motorola, Ericsson og Nokia går sammen

Før e-handel via mobile plattformer kan ta av må transaksjoner kunne utføres på en sikker måte. Nå går mobilgigantene i Nokia, Ericsson og Motorola sammen om å utvikle et felles rammeverk for «Personlig betrodd utstyr» ved å integrere sikkerhets- og transaksjonsapplikasjoner i plattformene på mobile terminaler.

Rask utvikling

Målet for initiativet er å benytte standarder som allerede er under utvikling sammen med eksisterende standarder for å komme frem til en felles ramme for sikker e-handel. Samtidig arbeides det med en implementeringsplan for å sikre rask utvikling av standarden.

Åpen standard

Som et ledd i arbeidet med å få flest mulig til å slutte seg til standarden, inviterer selskapene representanter fra finans, telecom og IS/IT til å komme med sine bidrag til utviklingen.

Satsingsområde

Muligheten til å kunne foreta sikre økonomiske transaksjoner via mobile terminaler blir sett på som det viktigste området for mobilt Internett. Når dette lykkes kan mobiltelefonen benyttes til en rekke tjenester som bank, handel, kredittkort- og betalingstjenester. Dermed kan du også bruke mobilen til å identifisere deg, eller samle bonuspoeng når du handler.

Annonse
De tre mobilgigantene ønsker å tilby en åpen standard som skal kunne bygges inn i flere hundre millioner mobiltelefoner de nærmeste årene.

Arbeidet med å utvikle løsninger for sikker e-handel har pågått på flere fronter og håpet er at man gjennom dette initiativet skal komme frem til en de facto standard som ikke bare omhandler sikker e-handel, men også rammen for hvordan standarden skal benyttes.

Bygger på WAP

Den tekniske løsningen vil bygge på sikkerhetsfunksjoner i wapstandarden, som WTLS (Wireless Transport Layer Security) og WIM (Wireless Identification Module) i tillegg til PKI (Public Key technologies) og eksisterende løsninger for mobil betaling.

For sluttbrukeren er mobiltelefonen et svært personlig produkt som forventes å kunne tilpasses individuelle behov. Det gjelder selvsagt også innen mobil e-handel, som forventes å ha en voldsom vekst den nærmeste tiden. Mobiltelefonen (eller PDA-en) vil bli bindeleddet mellom forestillingene om, og virkeligheten i e-business.

Rammen klar til sommeren?Motorola, Nokia og Ericsson tar sikte på å legge ut de tekniske spesifikasjonene og andre detaljer rundt prosjektet på sine hjemmesider i slutten av mai. Samtidig inviteres andre interesserte til å delta i utviklingen. Rammeverket skal etter planen være ferdig innen sommeren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse