Arkivfoto

Annonse


– Et statlig Telenor er usexy

ArkivfotoVil utenlandske aktører foretrekke de mindre norske selskapene når de skal investere på det norske telemarkedet?

Det ennå ikke avgjort hvor stor den statlige eierposten blir i Telenor, men i et intervju med ITavisen , forsvarte IT-minister Grete Knudsen, en stor statlig eierpost.

– Kan en stor statlig eierpost i Telenor medføre at de mindre norske teleaktørene blir mer attraktive for utenlandske investorer enn Telenor?

– Det er ingen tvil om at Telenor vil bli svært usexy for investorer, dersom politikerne slår fast at staten skal eie 51 prosent av aksjene i et børsnotert Telenor. Ikke minst vil dette kunne påvirke børsutviklingen, sier seniorrådgiver i Tele2, Morten Neeb.

Annonse
Større likhet vil komme
– Men kan dette bety at de som ønsker en fot innenfor i Norge heller vil henvende seg til Telenors mindre konkurrenter, og at dere kan få et fortrinn av dette i lengden?

-I dag har Telenor mange konkurransemessige fordeler som gir dem en unik mulighet til å beholde sin dominerende posisjon, men blant annet krav fra EU på sikt medføre større likhet i telemarkedet.

– Det er faktisk mulig at vi som selskap kan oppnå fordeler av en stor statlig eierpost i Telenor, og at eventuelle investorer som vil inn på det norske markedet heller velger små aktører som oss.

– Men rent prinsipielt er jeg for full konkurranse i telemarkedet, uten statlige selskaper, selv om mitt eget selskap kunne oppnådd fordeler med dette, uttaler Neeb.

Etterlyser antitrustlovgivning
Neeb er imidlertid oppgitt over situasjonen på det norske telemarkedet i dag, der Telenor får lov til å ruve i landskap og kabler uten at Konkurransetilsynet griper inn. Han mener det er manglende lovgivning på dette området.

– Jeg etterlyser en antitrustlovgivning lik den de har i USA. Hadde vi hatt en antitrustlov ville myndighetene vært nødt til å gripe inn for lenge siden, mener Neeb. Han sammenligner Microsofts posisjon i det amerikanske markedet med Telenors stilling i Norge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse