Motorola

Annonse


Motorola økte overskuddet

Motorola

Noe overraskende kunne Motorola presentere svært gode resultater første kvartal, med en fordobling av inntektene og omsetningsøkning på hele 19 prosent, skriver New York Times

Omsetningen første kvartal var 8.8 milliarder kroner, opp fra 7,3 milliarder samme periode i fjor.

Det gode resultatet skyldes mye den sterke etterspørselen etter Motorolas trådløse infrastruktur og databrikker.

Annonse
Motorolas nettverksvirksomhet økte salget med 11 prosent. Tallet hadde vært høyere om ikke etterspørselen etter utstyr for satellittkommunikasjon hadde stupt etter Iridiums konkurs.

Gevinsten ble på 559 millioner dollar, eller 59 cent per aksje. I fjor var gevinsten på 26 cent per aksje.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse