Annonse


Mobilen utkonkurrerer PC’en

Utjevnet omsetning

I en nylig fremlagt rapport med tittelen ”Internettutstyr: Bruker de ledninger,” forutsier Semico at mobiltelefoner med Internettilknytning, såkalte smarte mobiltelefoner, vil utgjøre 42,1 % av omsetningen i markedet for internettutstyr. Dermed nærmer de seg omsetningsandelen for PC’er som forventes å ligge på 43,6%.

Størst i antall enheter

Men dette gjelder omsetning i kroner og øre. Når det gjelder antall fysiske enheter forventes de smarte mobiltelefonene å utgjøre nesten 80% av dette markedet i år 2004.

Og det er ikke noe lite marked vi snakker om. I 1999 ble det solgt slikt utstyr for til sammen 73 milliarder dollar. Semicos prognose tilsier at dette tallet vil stige med 18% årlig, og nå en omsetning på 167 milliarder dollar i 2004, fordelt på 887 millioner enheter.

Ikke automatisk suksess

Men suksess i dette markedet forutsetter en fornuftig prisutvikling, gode internettforbindelser og ikke minst enkle og brukervennlige løsninger.

Semico tror mobiltelefoner og håndholdte datamaskiner (PDA’er) vil smelte sammen til et produkt som kan vise video i farger, spille digital musikk, gi trådløs tilgang til e-post og Internett, samt ivareta alle de tradisjonelle funksjonene til mobiltelefoner og PDA’er.

Dette vil også tvinge innholdsleverandørene til å tilpasse sidene slik at de blir lesbare på de relativt små skjermene dette utstyret har.

Annonse