Annonse


Portaler og hoteller i sikte

NetPower WAP ble dannet sent 1999, men har ligget lavt i terrenget opp til i dag. Nå skal nytiltrådte Arve Kenneth Vestvik som daglig leder styre selskapet mot norske bedrifter som vil ta i bruk mobile tjenester.

Vel egnet

– Vi tror wap er meget egnet til bedriftsinterne tjenester og vi vil derfor tilby det vi kan kalle mobilt ekstranett til våre bedriftskunder, sier Vestvik til Wapland.no.

– Vi bygger da altså opp såkalte bedrifts- og bransjeportaler, hvor bedriften for eksempel kan legge ut sin e-post, distribuere interne nyhetsbrev, eller koble brukere opp mot andre bedriftssystemer gjennom waptelefonen, forklarer han.

Annonse
Oljeportal

NetPower WAP er nå i samarbeid med pilotkunder innen bankvirksomhet og media, og har blant fått i oppdrag å utvikle egen wapportal for oljebransjens messe Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger i August.

– På visse områder har wap gode muligheter. Hvis bedrifter konsentrerer seg om å finne nyttige anvendelsesområder, ligger det store gevinster i å ta i bruk waptjenester, sier Vestvik.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse