Arnt Sommerlund

Annonse


Hard kritikk mot IT-ministeren

Arnt Sommerlund

– Hvis politikerne har et mål om å sikre landets innbyggere billige og gode tele- og datatjenester, så er det en forutsetning av Telenor er en del av noe stort. Statlig kontroll gjennom eierskap vil bare gjøre Telenor både dyr og dårlig, hevder den danske telekomanalytikeren.

Kundegrunnlag avgjør
John W. Strand har i en årrekke fulgt den nordiske og europeiske telekombransjen med argusøyne. Han reagerer kraftig på den norske IT-ministerens uttalelser om viktigheten av statlig kontroll med Telenor.

– Telenor har kundegrunnlag på om lag 4,5 millioner. Det er disse som skal betale utviklingen av nye tjenester. Til sammenlikning har Mannesman/Vodafone et kundegrunnlag på 67 millioner.
Det er klart deres kunder får billigere tjenester enn Telenors kunder fordi det er flere kunder å fordele utviklingskostnadene på, sier Strand.

Annonse


Han mener Knudsens signaler om minst 51 prosent statlig eierandel skremmer utenlandske investorer fra å engasjere seg i Telenor.

Strand sammenligner det med den gifteferdige datteren som må være hjemme før ni – og da reduseres jo sterkt antall attraktive friere.

Nasjonalromantisk
– Men jeg hadde for så vidt ikke ventet andre uttalelser fra en norsk politiker. De henter jo ikke sine stemmer i det internasjonale markedet.

– Knudsen gir uttrykk for en deilig nasjonal tanke, en skikkelig 17. mai-tanke, men 18. mai er det virkelighetens verden igjen.

Inkompetanse?
– Hun viser tegn på inkompetanse og manglende forståelse gjennom slike provinsielle tanker som hun har gitt uttrykk for her, sier telekomanalytikeren krast.

Strand er forsiktig med å anslå verdien på Telenor ved børsnotering. Men på spørsmål fra ITavisen.no om hvorvidt statlig kontroll eller ei vil ha noe å si på børsverdien, sier han følgende:

– Telenor ville vært mer verdt uten statlig kontroll, sier Strand.

Annonse