Annonse


ElTele Rogaland kjøper NBC

– Det er tre hovedmotiver for beslutningen om å kjøpe NBC, heter det i en melding fra adm. dir. Toril Nag i ElTele Rogaland.

Øker bredden
– For det første oppnår vi en umiddelbar økonomisk gevinst ved å komplettere vår ASP kompetanse. Dernest styrkes ElTele Rogalands markedsapparat, og ikke minst tar vi skrittet fra å være et telenett-selskap til å bli en komplett tjenesteleverandør innen data og telekommunikasjon,

Oppkjøpet skjer gjennom utstedelse av aksjer i ElTele Rogaland.

ElTele Rogaland er en tele- data og internettleverandør etablert i 1996 som eies av Lyse Energi.

Annonse
Selskapet har siden etableringen investert 170 millioner kroner i utbygging av et avansert bredbåndsnettverk for datakommunikasjon

IT-strategi
NBC er et informasjons- og teknologiselskap med 21 ansatte, med hovedkontor i Stavanger og et avdelingskontor i Oslo. Deres hovedvirksomhet er knyttet til rådgivning og utvikling av forretningsprosesser i sammenheng med strategisk anvendelse av IT.

NBC ble etablert for 2 år siden. På eiersiden sitter blant annet Cybernetix og Stavanger Investering, samt de ansatte i selskapet.

Høye mål
– I denne bransjen er markedsposisjon og kvalitativ vekst avgjørende for suksess. Våre mål er ambisiøse. Resultatene fra første kvartal er svært positive og bekrefter at vi som alternativ teleleverandør har troverdighet i markedet, sier Toril Nag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse