CA + Telenor

Annonse


Felles selskap for e-handel

CA + TelenorFra å ha vært en leverandør av programvare til administrasjon av maskiner i nettverk, har CA via oppkjøp gått tungt inn for å kunne levere komplette løsninger for e-handel. Det er disse løsningene som skal ut i markedet fra den felles salgsenheten. Dette er ikke første gang de to selskapene gjør et slikt trekk. Tidligere har de opprettet et ”joint venture” med 20 personer fra hver organisasjon for å tilby nett-administrasjonsløsningen CA unicenter.

Sammen igjen
– Det er suksessen fra dette samarbeidet som er litt av bakgrunnen for at vi nå går sammen igjen for å selge produkter fra CA og tjenester fra Telenor Bedrift, sa Stephan Juhl Nielsen, sjefen for CA i Norge da han la fram avtalen på en pressekonferanse under CA World i New Orleans søndag 9. april. Nielsen tok over direktørstillingen i Norge i januar. Det strategiske samarbeidet mellom Telenor Bedrift og CA har som målsetning at de til sammen skal bli en ledende aktør innenfor elektronisk handel i Norden.

E-handel fra bunnen og opp
Den felles enheten vil i første omgang bestå av to personer fra hver bedrift og skal ha felles salgsledelse og salgsmål. Det er salgsdirektørene Sven Ivar Mørch fra Telenor Bedrift og Petter Fossum fra CA som skal lede satsingen.

– Vi har nå alt som trengs for å lage profesjonelle e-handelsløsninger. Samtidig har vi lang erfaring i å få samspill mellom andre leverandørers løsninger, slik at tidligere investeringer ikke er fånyttes. Vårt produkt Jasmine ligger på toppen og sørger for å samle dataene.

Annonse


– Når virksomheten skal benytte e-handel via web er det i tillegg svært viktig at løsningene fungerer hele tiden, og her kommer vår opprinnelige kunnskap inn: programvare for å sikre en høy oppetid.

Nordisk marked
Avtalen som ble undertegnet fredag 8. april, gir Telenor Bedrift rett til å selge alle CAs e-handelsprodukter i Norden. Dette salget vil skje via den felles organisasjonen.

– Det er klart at vi først og fremst snakker om det norske markedet, men næringslivet er nokså raskt på vei til å bli nordisk. Det er derfor liten tvil om at denne salgs-organisasjonen vil fungere ut over grensene, sier Nielsen.

Han ser Telenor Bedrift som en svært interessant samarbeidspartner av to grunner. De har en kundebase som passer CA ypperlig, i tillegg til at Telenor også kan tilby drift av løsningene, i tillegg til erfaring med systemintegrasjon.

For Telenor Bedrift skal avtalen nå gjøre selskapet i stand til å levere alt fra markedsplasser, portaler, salgsløsninger og kataloger til rene innkjøpsløsninger.

Annonse