(Illustrasjon)

Annonse


Skattelette på bredbånd?

(Illustrasjon)I Stortinget hersker det stor enighet om at hele landet skal få tilgang til bredbånd. Det kom fram da politikerne behandlet St.meld.nr.24 (1998-1999) – ”Om enkelte regulatoriske spørsmål i telesektoren” i fjor. Men det har hersket noe mer uenighet i hvordan man skal oppnå målet om såkalt digital allemannsrett.

Hvilke virkemidler mener statsråden skal ligge til grunn for bredbåndsutviklingen?

– Vi synes det er ønskelig at ulike aktører deltar i utbyggingen av bredbåndsnettet. Vi ser for oss et aktivt samarbeid mellom statlige og private aktører.

Tidligere har Arbeiderpartiet foreslått leveringsplikt men er dette ennå aktuelt?

Annonse
– Det vil ikke bli aktuelt med leveringsplikt.

Vurdrer skatte-lette
I Sverige vurderer man å gi skattelette til de som vil installere bredbånd i hjemmet, noe som også gjelder kommuner og bedrifter. Nå opplyser IT-ministere at det kan være aktuelt å vurdere i Norge også:

– Det er viktig at hele landet får mulighet til å få tilgang til bredbåndet uten at det skal koste brukerne for mye, og forslaget fra min svenske kollega, næringsminister Rosengren er meget interessant. Bredbåndssaken er en viktig politisk sak og vi ønsker at hele befolkningen skal kunne ha tilgang, og det kan bli aktuelt å følge den svenske modellen, sier Knudsen til ITavisen.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse