Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Raskt for Microsoft

Tirsdag foreslo dommer Thomas Penfield Jackson at partene skulle bruke en lite kjent snarvei, slik at saken kan havne raskt og direkte for amerikansk Høyesterett.

Bill Gates NYeste
Dagen etter at Microsoft ble funnet skyldig i en rekke brud på USAs antitrust-lover, så foreslår dommeren en fremgangsmåte som kan spare tid.

Stramt skjema
– Hva jeg ikke ønsker er at denne saken skal trekke ut ekstra, sier Jackson. Han har foreslått stramt skjema med møter hver tiende eller femtende dag, slik at det kan bli bestemt hvilke tiltak som skal treffes mot Microsoft innen 60 dager.

– Målet et å få denne saken inn for en appelldomstol – en eller annen – så raskt som mulig, fordi jeg ikke ønsker å forstyrre økonomiske forhold, eller kaste bort tid – min eller deres – på tiltak, hvis de skal behandles på nytt i retten.

Usikre advokater
Dommer Penfield Jackson ønsker å bruke en lite kjent lov som gjør det mulig å sende en sak direkte til Høyesterett, dersom saken er av nasjonal viktighet.

Advokater for begge partene var usikre på hva et slikt forslag ville få for konsekvenser, i følge New York Times. Det er derfor ventet at det kan ta noe tid før de eventuelt godtar fremgangsmåten.

En fordel for Microsoft med en rask avgjørelse kan være at det får betydning for antallet andre saker som er reist mot selskapet. Andre dommere kan nå ta utgangspunkt i at Microsoft er et monopol, så lenge Jacksons dom er gyldig.