Oljeplattform

Annonse


Hydro velger Dell

Oljeplattform Etter en anbudskonkurranse, har Norsk Hydro valgt å samarbeide med Dell. Avtalen omfatter leveranser av stasjonære og bærbare PC-er, og gjelder i to år.

– Det er første gang at vi bli eneleverandør til et norsk storkonsern, sier Per Kristoffersen hos Dell. – Dell er inne i Statsavtalene og andre rammeavtaler, men der må vi konkurrere med to-tre andre. Kristoffersen er salgsdirektør for storkundeavdelingen i Dell Computer.

Hydro over hele verden
Norsk Hydro er Norges største børsnoterte industriselskap med en omsetning på 102 milliarder i 1999 og 38 000 ansatte, derav 17 000 i Norge. Dell skal levere PC-er til Hydro-ansatte over hele verden.

Ordningen gjelder kun PC-er som brukes på jobben, og ikke ansatt-PC-er til hjemmebruk.

Annonse
Ferdiginstallert fra fabrikken
Storbedriftene er opptatt av totalkostnadene ved PC-bruken.
– Dell kan redusere kostnadene, blant annet gjennom Dell Plus-programmet som leverer skreddersydde løsninger: Hydro-PC-ene blir levert med ferdiginstallert Hydro Brigde image-oppsett fra fabrikken, forteller Per Kristoffersen til ITavisen.

Bestilling via nett
Hydro kjøper PC-ene direkte via sin egen Premier Page-nettside hos Dell. Premier Page gir enklere bestillingsrutiner, og ivaretar standardiserte løsninger nasjonalt og internasjonalt. Premier Page sørger for å samordne og gi oversikt over anskaffelsene.

– Vi er glade for avtalen, og håper å komme i gang så snart som mulig, sier Kristoffersen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse