Annonse


DVD-Jon har allierte i Kina

Den kinesisk-produserte DVD-spilleren Apex AD 600 gjør det mulig å kopiere DVD-plater til VHS-tape.

Dette gjøres ved å bryte den krypterte kopieringskoden, slik som Jon Johansen og hans hackerkolleger gjorde.

Spilleren importeres nå til USA og selges for 179 dollar (1500 kroner). Ifølge Wired News står kjøperne i kø.

Apex-spilleren bryter også sonebarrieren, slik at amerikanske brukere kan spille DVD-plater som er laget utenfor USA. Sonebarrierene som legges i DVD-spillerne er resultat av press fra filmindustrien, som vil ha kontroll over global lasering av nye filmer i forskjellige marked på forskjellige tidspunkt.

Annonse
Apex DVD-spilleren får god omtale i Wired News, som mener den er like god som spillere til dobbelt så høy pris.

Apex-spilleren har også en funksjon som gjør det mulig å sperre filmer som ikke er tillatt for barn og ungdom. Den kan også spille CD-ROM, som er full av mp3-filer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse