Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Advarer advokater mot nett

Datatilsynet rettleder advokater i bruken av Internett. Det advares mot å overføre opplysninger over Internett, og det anbefales å kryptere eventuelle personopplysninger.

Datasikkerhet
På grunn av økende bruke av Internett i advokat- og rettshjelpbransjen har Datatilsynet laget et informasjonsskriv som omhandler advokater og Internett.

Utviklingen er særlig relatert til en ny virksomhetsgruppe som tilbyr juridiske tjenester ved bruk av Internett. Utviklingen gjelder imidlertid også de tradisjonelle advokatvirksomheter, hvor elektronisk overføring av dokumenter synes å ha økt i omfang, skriver Datatilsynet på sin hjemmeside.

Informasjon må krypteres
Det påpekes at advokater og rettshjelperes bruk av Internett utgjør en sikkerhetstrussel, og at overføring av opplysninger ved bruk av Internett kan innebære brudd på taushetsplikten

Under forutsetning av at virksomhetens informasjonssikkerhet i sin helhet er tilfredsstillende, aksepterer Datatilsynet at sensitive opplysninger overføres ved bruk av Internett.

Overføringen skal være kryptert. Det presiseres at kravet til kryptering også gjelder oversendelse av slike opplysninger ved bruk av telefaks