Tele2.tel logo

Annonse


Tele2 tilbyr mobiltelefoni

Tele2.tel logoTele2 Mobil vil tilbybåde kontantkort og fast abonnement og prisene kommer til å liggeunder de laveste i markedet i dag, heter det i en melding fra adm. dir. Henrik Ringmar i Tele2

Priskriger
– Tele2 er den første teleoperatøren som virkelig utnytterkoblingen mellom fast og mobil telefoni. Tele2 kommer med mobiltjenesten til å forsterke sin posisjon som den prisledende teleoperatøren med god kvalitet, sier Henrik Ringmar.

Leier av Telenor
Det loves spesielt gunstige pristilbud til de som også er Tele2-kunder på Internett ogfasttelefoni ­ og utgiftene blir samlet på én faktura. Det er inngåttavtale med Telenor om leie av deres nett. Dette innebærer at Tele2Mobil gir samme dekningsgrad som Telenor Mobil har i dag.

Etablert i Norden
Tele2 er etablert med tele-, datakommunikasjon og Internett i Norge,Sverige og Danmark. Selskapet er Skandinavias største internettselskap medover en million kunder. I Norge er Tele2 den nest størsteteleoperatøren med til sammen nærmere 500 000 kunder på fast telefoniog Internett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse