E-handel (tegning)

Annonse


Stadig mer e-handel

E-handel (tegning)Men e-handel er stadig preget av bedriftenes jakt på erfaring.

– Blant bedrifter med e-handelsløsning er bare en av tre som har budsjettert med inntekter fra e-handel de neste 12 månedene. Det er først og fremst innenfor service-næringen man har budsjettert med e-inntekter, heter det i Norsk Gallups InterBusiness-undersøkelse. Gallup ser på norske bedrifter med mer enn fem ansatte og netthandel.

Mest tjenester
Undersøkelsen viser at det de siste 12 månedene har vært en kraftig økning av bedrifter med e-handelsløsninger, særlig innenfor service-næringen. Det er der mulig å bestille varer og tjenester elektronisk hos hver femte bedrift.

Industri- og handelsnæringen henger noe etter. Bare en av ti har etablert en elektronisk handelsløsning.

Annonse
Handler
Antall bedrifter med e-handelsløsninger ser ut til å fortsette øke fremover. Hver femte bedrift med fem ansatte eller mer har planer om å utarbeide en e-handelsløsning/nettbutikk i løpet det neste året. Her er det små forskjeller mellom næringene.

De ledere som ikke har planer om e-handelsløsning de neste 12 månedene argumenterer med at de ikke ser nytteverdien ennå.

Mellom bedrifter
I løpet av de siste 12 månedene har halvparten av bedriftene med Internett-tilgang bestilt over Internett og dette ser ut til å øke. To av tre bedrifter med Internett har planer om å bestille varer og tjenester over Internett i løpet av de neste 12 månedene.

Bryter elektronisk sperre
Nær halvparten av bedriftene med 5 ansatte eller mer har nå egen hjemmeside. I tillegg har 22 prosent planlagt å sette opp egen hjemmeside i løpet av de neste 12 månedene. Hos bedrifter som allerede har etablert seg på nettet har 44 prosent solgt varer eller tjenester basert på informasjon/reklame på bedriftens hjemmeside.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse