Hermansen (litt sur)

Annonse


Kløner i Telenor

Hermansen (litt sur)

Vi har spesielt påpekt at verken konsernsjefen eller styreformannen i Telenor har noen sterk medieappell og i beste fall håndterer media klønete.

Telenor skal snart børsnoteres både hjemme og ute. Målet er at halvparten av omsetningen om få år skal skje internasjonalt. Det påhviler da styreformannen og konsernsjefen å selge bedriften både på aksjemarkedet i Norge og internasjonalt.

Det er utvilsomt slik at sterk medieapell og det å befinne seg vel foran TV-kameraenes søkelys vil påvirke verdien av selskapene. I amerikanske IT-selskaper er det for lengst opplest og vedtatt at minst en av toppesjefene i de store selskapene må befinne seg vel i møte med media.

For Telenor er det maktpåliggende å få en rimelig høy utgangsverdi for å motstå oppkjøp som kan gjøre selskapet kun til en norsk filial av et større telekonsern. I dette spillet er det mangt som teller. Det mest negative for Telenor er uten tvil statlig eierdominans og hang til detaljstyring. Dessverre tyder alt på at 51-49 modellen statlig/privat er det Stoltenberg-regjeringen ved hjelp av sentrumspartiene vil vedta i løpet av våren.

Annonse
At Tormod Hermansens sterkeste arena ikke er media anser jeg som hevet over enhver tvil. Svenskene fant i fusjonsforhandlingene et svakt punkt og brukte det i en ondsinnet kampanje mot mannen. Like fullt er ikke mediehåndtering Hermansens sterkeste side.

Da NRK i sitt MediNytt tok opp hans medieprofil, ble de kjeppjaget fra avtalen de hadde. Hermansen føler seg ikke vel foran fjernsynskamera så fremt han ikke har regirollen selv. Da kan han nemlig glimte til, men under press og andres regi går det over stokk og stein rett som det er.

Når jeg sier dette skal følgende tilføyes: Tormod Hermansen har vært den sterkeste leder Telenor kunne hatt i perioden siden 91.

Han har snudd et sidrumpa televerk til en moderne IT-bedrift. Han har bedre enn mange andre lyktes i en internasjonaliserings-prosess. Han har ganske sikkert mye å tilføre Telenor også i årene framover. Men når styreformann Arnfinn Hofstad heller ikke har sterk medieapell og en skadeskutt Torstein Moland behandler presse og meklere som skolegutter, har Telenor et problem i sin eksterne profilering.

Nå forlater Terje Thon selskapet. Det gir en åpning til også å tenke medieapell som en del av mangt annet når hans erstatter skal finnes. Vi holder det også som sannsynlig at Telenor vil få ny styreformann ved en delprivatisering. Telenor kan gjøre noe med utfordringen de har, hvis de bare vil være med å definere medieprofil som en utfordring og et problem for selskapet.

Foreløpig har Tormod Hermansen definert dette som utenforliggende tøvprat. Han om det.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse