Annonse


Active ISP med vellykket emisjon

Selskapet har gjennomført en emisjon på totalt 500 millioner kroner. Den kommer i tillegg til en tidligere emisjon på 125 millioner kroner.

Active ISP varsler at de vil bruke 500 millioner kroner på markedsføring.

Selskapet har med det hentet inn NOK 625 mill. i ny egenkapital fra norske og internasjonale investorer. Etter gjennomført plassering er selskapets markedsverdi omkring 2,5 milliarder kroner.

– Fornøyd
Emisjonen ble godt mottatt i markedet. Styret er tilfreds med både tegningsresultatet totalt sett og investorenes sammensetning, heter det i en melding fra styreformann Jan Storehaug.

Annonse


Emisjonen er i hovedsak plassert hos norske og internasjonale institusjonelle investorer. De største tegnerne i emisjonen var KLP Forsikring, Goodman & Co, Nordbanken, SEB Fonder, Goldman Sachs, Vital Forsikring, Gambak, Skandia Forvaltning, Statoil og Vesta Forsikring.

Active ISP er et norsk web hosting selskap med mer enn 30.000 kunder og er etablert i USA og i til sammen syv europeiske land. Selskapet har som målsetting å være etablert i til sammen 15 land i løpet av denne sommeren.

Annonse