Thygesen, Jan Edvard .

Annonse


Bredbåndsracet starter

Thygesen, Jan Edvard .Telenor er vel forberedt på krigen som kommer.

– Jeg er grundig lei av å lese at Sverige ligger så langt foran oss. Det er inngått mange avtaler i Sverige, men levert like lite bredbånd som i Norge. Det vi nå gjør er å klargjøre nettet for ADSL ved hver ISDN-installasjon, sier adm. dir. Jan Edvard Thygesen i Telenor Nett.

– Det er en utbredt politisk bekymring at prisene på bygda og i byene vil bli vesensforskjellig, og også tilbudet. Forstår du bekymringen?

– Frykten for distriktene er betydelig overdrevet. Jeg tror ikke det vil bli en signifikant høyere pris i distriktene enn i byene.
Glem ikke at bred dekning et særs viktig konkurranseparameter også for oss, sier Thygesen som ikke vil røpe når i år utrullingen av bredbånd vil starte, bare at det skjer i år.

Annonse
11 aktører
Foruten Telenor er følgende aktører på banen:

  • Bredbåndsbolaget med mål om 10 000 abonnenter i Norge før årsskiftet.
  • Svenske Utfors.
  • Amerikanske Formus, med mål om å komme i gang med radioaksess i fem byer før årsskiftet.
  • Amerikanske BroadNet.
  • El Tele Øst/Tele Danmark, som alt tilbyr radioaksess.
  • UPC/El Tele Østfold som alt tilbyr kabelaksess i begrensede deler av nettet.
  • Enitel.
  • NBBL/OBOS har fått konsesjon på radioaksess.
  • Tele2 og Tele 1 Europe.

I tillegg kommer selskaper som BaneTele og MCI WorldCom som bredbåndsleverandører på bedriftsmarkedet og transmisjonspartnere til andre operatører.

Telenor har tre våpen i bredbåndskrigen: ADSL og annen xDSL-teknologi over koppernettet, Norkrings kringkastingsnett og Telenor Avidis kabelnett.
Sannsynligvis vil vi i framtiden se en sammensmeltning av flere av Telenors nett.

Stimuler etterspørselen
– Det Jens Stoltenberg bør gjøre for å stimulere bredbåndsutbyggingen er ikke å bevilge statsmidler til nettutbygging, men å stimulere offentlig etterspørsel blant annet ved å gi skolene penger til bredbånd.

– Og kanskje også gjøre som svenskene: Gi privatpersoner og bedrifter i distriktene litt skattelette hvis de tar bredbånd i bruk, sier Thygesen og har nok store deler av telecom-bransjen med seg i dette synet.

Så gjenstår det å se hva Stoltenberg og Grethe Knutsen gjør. Det er jo på mange måter den tidligere kommunalministerens resept Thygesen anbefaler AP-regjeringen å bruke.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse