Kabelsurfer

Annonse


Nye signaler fra Avidi

Kabelsurfer

– Telenor Avidi er nå det største kabel-selskapet utenfor Oslo med 310 000 abonnenter i Norge, heter det i en melding fra selskapet.

Kundemassen i Oslo øker også med 26 prosent gjennom oppkjøpet. Telenor Avidi overtar Norske Fjernsynsantenner fra 1. april.

– Gjennom oppkjøpet av NFA står Telenor Avidi langt bedre rustet i konkurransen om kundene i hovedstaden, sier Roar Thorrud, salgsdirektør i Telenor Avidi.

Annonse
Digitale tjenester
– Oslo er et veldig viktig marked. Gjennom oppkjøpet av NFA har vi muskler til å vokse ytterligere. Vi får utvilsomt bedre forhandlingskraft overfor leverandører og programleverandører, og det kommer i neste omgang abonnentene til gode, sier Thorrud. Han lover raskere utbygging av Internettilgang via tv-kablene og storsatsing på digitale tjenester.

Vil vokse
– Vårt signal til markedet er at vi sikter mot betydelig vekst, sier Thorrud. Etter overtakelsen av NFA har Telenor Avidi 40% markedsandel i Oslo-området, og øker stadig sin kundemasse. Bare i 1999 vår det 6.500 kunder i Oslo som tegnet nye kontrakter med Telenor Avidi og over 23.000 på landsbasis. De ansatte i selskapet er tilbudt jobb i Telenor Avidi.

NFA er ett av de få gjenværende mellomstore kabelselskapene i Norge med ca. 14.000 abonnenter i Oslo og Oppegård

82 prosent av husstandene i Oslo og Akershus er tilknyttet kabelnett

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse