Bildt Carl

Annonse


IT-proppen flopper?

Bildt Carl

Regjeringens IT-proposisjon er en internettboble som helt sikkert kommer til å sprekke, skriver Carl Bildt. På sin hjemmeside dømmer han den svenske regjeringens IT-proposisjon nord og ned, og karakteriserer proposisjonen som en boble av ord, full av motsetninger og forvirring.

– Den som leser proposisjonen finner mest uklarheter. Hovedforslaget er at man innenfor en ramme på 3,2 milliarder kroner skal utrede system som dels gir kommuner mulighet til å gi et bidrag for å komplettere visse kostnader. Alt dette er svært uklart, skriver Bildt.

Manglende planlegging
Moderatlederen påpeker at regjeringen ikke har en anelse om hvordan de egentlig skal gjennomføre sine planer, og de har ennå ikke kommet på noe bra system for skattereduksjonen eller gjennomføringen av selve bredbåndsnettet.

Annonse
– Svenska Kraftnät skal bygge et stamnett mellom landets kommuner med beregnet kostnad på 2,5 milliarder kroner. Dette skal finansieres på markedsmessige grunner. I praksis innebærer dette at Svenska Kraftnät får låne penger og siden konkurrere som de ønsker. De gis ordre om å bygge noe som andre allerede har gjort, og den oppgaven blir tøff, tordner Bildt.

Bomskudd
– Den store IT-satsingen innebærer ikke annet enn uklarheter og utredninger. Som helhet er proposisjonen enda et realt bomskudd av næringsministeren. Dette er en boble som garantert sprekker, avslutter lederen for Moderaterne.

Det eneste positive Bildt finner ved proposisjonen er at man endelig kommer til å sette i gang salget av Telia, noe han har krevd skal skje i flere år.

Carl Bildts hjemmeside

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse