Jan Erik Range

Annonse


– En av fem lykkes

Jan Erik RangeChristian Thommessen har laget en oversikt over industrien som deler inn bransjen i verdikjeden.

– Av 100 emisjoner i dag er det gjerne slik at 30 har sin basis i tradisjonell tjenesteyting innen IT og telecom, hardware eller software og gode muligheter til å lykkes. Av de gjenstående 70 som alle seiler under e-business-flagget, tar jeg hardt i når jeg sier at 1 av 5 har en framtid.

– Det betyr samlet sett at 56 prosent av de emisjonene vi ser i dag vil mislykkes. Spesielt gjelder det selskaper med enkle tjenester som lett lar seg kopiere.

Nettverk
De som har størst sjanse til å lykkes er de med et genuint konsept innen nye markedssegmenter og med en rimelig avansert nettverksteknologi i bunnen. Jeg har for eksempel stor tro på helsenett, hjemmebank o.l.

Annonse
Manglende analyser
– Jeg ser at mange ikke gjør jobben med å analysere blant annet disse grunnleggende kriteriene før de setter i gang. De går gjerne rett på etableringen og tenker som så at dersom selskapet har mulighet til å internasjonalisere en smule og samtidig bygge en viss kundebase, kommer verdien og driftsresultatene av seg selv. Så enkelt er det ikke.

– Men er du ikke nå vel mye djevelens advokat, til overmål plassert i glasshus. Som styreformann i blant annet Opera er du med på dansen?

– Opera er i ferd med å lykkes, men risikoen må fortsatt anses som relativt høy. Det Opera har greid er imidlertid å etablere 2 millioner kunder i det jeg vil kalle Formel 1-klassen i internettbransjen.

– Opera er også godt posisjonert i retning det mobile Internett – et nytt markedsområde som er meget kraftig. Det mobile Internett representerer den fjerde store massebølgen innen IT. På dette området oppstår det et stort nytt marked, sier Thommesen.

Mytene
– En av mytene som er skapt er at vi skal ta alt det gamle og kaste det på skraphaugen. Det kan for eksempel godt tenkes at StepStone kan lykkes. Deres konsept har åpenbare konkurransefordeler i forhold til “gamle” metoder. Men de må regne med hard konkurranse.

Det er for eksempel åpenbart at Arbeidsmarkedsetaten her har en unikt mulighet til å omdanne gammel virksomhet til ny e-business. Og husk nå at markedet for nye stillinger ikke vokser fordi det tilfeldigvis oppstår en teknologi som kan sy sammen jobbsøkere og ledige stillinger på en bedre måte, sier Thommessen.

Høyere servicenivåSom konsernsjef i Glamox bedriver den tidligere IBM-sjefen høyst tradisjonell business.

– Vi er på vei inn i et samfunn der informasjon om varen er vel så viktig som varen selv. Vi selger lysarmatur. Et problem de fleste har møtt er at når elektroinstallatøren kommer på besøk, må han ofte sette seg i bilen og dra tilbake til kontoret/lageret for å hente de nødvendige elementer.

Mitt mål for Glamox er for eksempel at installatøren skal ha 12 T5 lysarmaturer tilgjengelig til en hver tid. I samarbeid med grossistene og ved hjelp av mobile ordresystemer er det fullt mulig. Vi vil i framtiden selge belysningstjenester like mye som produkter, sier Christian Thommessen som selv om han nå leder et tradisjonelt industrikonsern kanskje framstår som landets fremste IT-guru med høy profil både i media, IT-bransjen og finans.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse