Annonse


Vær paranoid!

I år 2000 er det nær sagt umulig å være usynlig. Når man tenker på hvor mange registre ens navn er nevnt er det god grunn til å få grøsninger, selv om man ikke har noe å skjule.

De ulike registrene forteller mer om deg enn noen dagbok kan gjøre. På legens datamaskin finnes for eksempel oversikt over din sykdomshistorie, i arbeidslivet kan det være oversikter over når du ankommer jobben, og bankens registre forteller hvilke barer du brukte kredittkortet på.

Ulovlige registre
Mange av registrene som finnes er helt nødvendige for at vårt effektive samfunn skal bestå, men ikke alle registre er lovlige og sjefen har ikke mulighet til å overvåke alt du foretar deg.

Datatilsynet har laget et lovspeil mellom personregisterloven (gjeldende lovverk), personopplysningsloven (kommende lovverk) og EU-direktivet. Lovspeilet er tilgjengelig på Datatilsynets hjemmesider og kan svært enkelt gi deg informasjon om enkelttemaer.

Annonse
Du slipper å pløye deg gjennom en hel lovtekst for å komme frem til den delen av personlovgivningen som du interesserer deg for.

Rett tekst på rett sted
Noen av hovedtemaene i Lovspeilet er; Lovens virkeområde, lovdefinisjoner, vilkår for registrering osv. Under hver av disse temaene finnes en rekke kategorier som inneholder lenker. Når du trykker på disse lenkene, kommer til direkte til den delen av loven som omhandler dette.

Formålet med personlovgivning er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenget gjennom behandling av personopplysninger.

Prøv lovspeilet på Datatilsynet

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse