Cisco Tande og Johansen

Annonse


– Telesentralen er død

Cisco Tande og Johansen– Den IP-telefoniløsningen som vi nå har å tilby er fullt ut konkurransedyktig med de tradisjonelle telesystemene.
Det er ikke lenger et spørsmål om å akseptere lavere talekvalitet eller færre funksjoner. Vi tilbyr alt kundene har bruk for i våre løsninger, sier Knut Ole Tande, som flankeres av markedssjef Gunnar Florus Johansen:

Standard
– I tillegg til at vi kan gjøre alt en tradisjonell telesentral er i stand til, har vi også en mye tettere integrasjon mot bedriftens datasystemer.
Alt bygger også på standarder, slik at det er enkelt for programvarehus å lage nye applikasjoner i grenselandet mellom taletelefoni og data, sier Gunnar Florus Johansen, som forventer en eksplosiv vekst i IP-telefonimarkedet fra nå.

De to mener prisen på IP-telefoniløsningen fra Cisco er kommet så pass langt ned at bedrifter ned mot 25 ansatte, og i enkelte tilfeller lavere, vil tjene på å kjøpe løsningen.

Nytt design
Forrige generasjon av Ciscos IP-telefon var typisk amerikansk i designet. Kantete og stygg. Nå har Cisco kommet med to nye modeller som er betydelig bedre å se på. Rent funksjonelt er det ikke selve telefonapparatet, men den underliggende strukturen i nettverket som skaper tilbudet til de taletrengte.

Annonse


Men det er ikke bare designet som er endret. Cisco har bygget inn en svitsj i apparatene som sørger for at telefonen og PC-en som kobles til telefonen kan være på ulike virtuelle nett.

I tillegg er det lagt inn en prioritering av taletrafikken, slik at ikke datatrafikken skal hindre samtaler.

AVVID 2 er navnet på Ciscos nettverksarkitektur for IP-telefoni.
Den sørger for integrasjon av tale, data og video i bedriftens nettverk. Bortsett fra svitsjene i nettverket, er den viktigste komponenten Cisco Call manager, som er et program på en spesialutrustet Windows2000-maskin.

For integrasjon mellom eksisterende telesentraler har de en boks til omlag 15.000 kroner. Denne sørger både for at samtalene kommer fra IP-nettet til det offentlige talenettet .

Annonse


Annonse


Annonse