Annonse


Jukse-wap fra Motorola

Motorolas Talkabout t2288 inneholder en nettleser fra Phone.com. Denne leseren har mye til felles med waptelefonene, og gir deg også muligheten til å lese mye av informasjonen som ligger på internett. Men disse telefonen har også klare begrensninger. Som vi har omtalt tidligere er det blant annet ikke mulig å koble disse telefonene til nettet via NetComs portal.

Kan ikke kalles wap

Motorolas telefoner er heller ikke i stand til å lese like mye av innholdet på Internett som telefonene som støtter den egentlige wapstandarden. Ikke noe av dette kommer frem i annonsene for Telenor og Motorolas påskekampanje.

Wap er en beskyttet standard (eid av WAP Forum). Kun telefoner som fullt ut følger spesifikasjonene til WAP Forum kan kalle sine telefoner for waptelefoner. Dette burde både Telenor og Motorola vite og respektere.

Annonse


Sikrer seg kontroll

Norsk Telecom AS har i den siste utgaven av “TeleInfo Markedsanalyse” påpekt at det synes som om det her legges opp til tekniske bindinger mellom håndsett, operatør og portal – dvs at abonnenten ikke fritt kan benytte telefoner med denne type browser (phone.com red. anm.) mot alle tilgjengelige operatører og portaler. I praksis kan det se ut til at denne browseren fungerer omtrent som en ”SIM-lås”, med et formål å styre bruken til eget nett, eventuelt egne portaler.

“En operatør som promoterer slike telefoner sikrer seg dermed kontroll over bruk, inkludert terminerings- og portalinntekter. Dersom det i forbindelse med den videre utbredelsen av wap kommer nye typer ”SIM-låser” eller liknende vil dette være uheldig for bransjen”, sier Tore Aarønæs, daglig leder i analyseselskapet Norsk Telecom. Aarønæs var tidligere direktør i NetCom, og burde vite hva han snakker om.

Forbrukerombudet reagerer

Espen Slettner i Forbrukerombudet sier til Wapland.no at han er svært skeptisk til denne praksisen. Han vil nå gjennomgå annonsene fra Telenor og Motorola for å vurdere om Forbrukerombudet skal gripe inn. Forbrukerombudet har tidligere slått ned på at enkelte operatører solgte telefoner med såkalt SIM-lås, som gjorde det umulig å sette inn SIM-kort fra en konkurrerende operatør i en gitt telefon.

Dette har medført at Telenor nå låser telefonene slik at brukeren selv kan låse dem opp etter ett år. Det hjelper imidlertid lite å låse opp Motorola-telefonene. De er forhåndsprogrammert til å logge seg på hos Telenor uansett hvilket SIM-kort du bruker.

Vare med mangel

Når Motorola i sine helsides annonser for Timeport fremstiller telefonen som en waptelefon uten å opplyse om disse begrensningene, så bryter de ikke bare markedsføringsloven. De selger også en vare som har en mangel, og det betyr at du som kunde er blitt lurt.

Dermed skal du kunne levere telefonen til forhandleren og be om å få pengene tilbake.

Annonse