Annonse


Bli teleøkonomi-professor

I forlengelse av avtalen oppretter NHH et eget Teleøkonomisk senter, heter det i pressemelding fra Telenor.

Hand i hand
– Samarbeidet med Telenor vil bidra til fruktbar vekselvirkning mellom basiskompetanse og praktisk erfaring på et område der endringstakten er så høy at det er umulig å drive god metode- og teoriutvikling uten å være i nært inngrep med næringslivet, sa rektor ved NHH, Victor D. Norman bl.a. ved undertegningen.

Avtalen bygger på det teleøkonomiske forskningsprogrammet som har vært drevet ved NHH og Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning siden 1992 med støtte fra Telenor.

Nytt senter
Det nye senteret for tele- og nettverksøkonomi blir organisert som et felles senter for Norges Handelshøyskole og Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF).

Senteret skal drive med forskning og kompetansebistand, og skal samtidig bidra til å dekke tele- og nettversøkonomiske temaer i studiene ved NHH. I tillegg skal det opprettes et stipendiatprogram på doktorgradsnivå

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse