Thon, Terje ny

Annonse


Thon ut av Telenor-toppen

Thon, Terje nyI følge en pressemelding fra Telenor tror Thon ”etter eget ønske ut av stillingen som visekonsernsjef i Telenor fra 1. juli 2000”.

Han vil stå til disposisjon for Telenor i oppsigelsestiden som går ut 30. september 2000.

Personlig
– Dette er en rent personlig beslutning. Jeg har sittet i ledelsen i Telenor-konsernet i mer enn 11 år, og ønsker nå å få mer tid til å dyrke flere interesser, sier Terje Thon i meldingen.

– Beslutningen har modnet over tid, og det var naturlig å ta en avgjørelse nå, når Telenor står foran et nytt skifte.

Annonse


Fortsetter i Telenor
Fra 1. oktober vil Terje Thon fortsatt følge opp oppgaver for Telenor på oppdragsbasis. Han vil blant annet fortsatt arbeide med Norden-strategien og den internasjonale partnerstrategien til Telenor.

Terje Thon har vært i Telenorkonsernet siden 1. april 1989, først som administrerende direktør for TBK og deretter daglig leder i Norsk Telekom, en del av daværende Televerket. Han har vært visekonsernsjef i Telenor siden november 1994.

Internasjonal strateg
Telenors verdi har vært anslått til nærmere 150 milliarder kroner. dette begrunnes i seløskapets satsing på mobil og Internett, både i hjemme og i utlandet.

Terje Thon hatt hovedansvaret for det som må kunne kalles en vellykket internasjonaliseringsprosessen for Telenor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse