Annonse


Stemple inn med mobilen

Ifølge en pressemelding fra selskapet vil dette forandre vår oppfatning av arbeidstid. For basert på wap- og webteknologi gis den ansatte muligheten til å ta tiden med seg og moderne bedrifter anledningen til å være forut for sin tid.

Fleksibel hverdag

Å jobbe mot en eller annen form for deadline er norske arbeidstakeres hverdag. De fleste opplever i høy grad tiden som ferskvare. Den siste generasjon mobiltelefoner med wapteknologi, samt løsninger via intra- og internett gjør at sanntidsrelatert datafangst/rapportering nå kan skje på hjemmekontoret, på byggeplassen, innenfor omsorgstjenesten og hos oppdragsgiver, totalt uavhengig av geografi.

Sanntidsregistrering har dermed blitt virkelighet, noe som medfører at Norsk Tid as, foruten tradisjonell tidsregistrering via kortlesere nå kan presentere ferdige løsninger over det globale mobilnettet og/eller intra-/internett.

Moderne stemplingsur

Mange oppfatter dagens løsninger for tidsregistrering som moderne stemplingsur.Flere offentlige etater og bedrifter i alle bransjer har mange år dratt nytte av tidssystemer for automatisk beregning av fleksitid, fravær og overtid.

Dette gir et grunnlag for direkte import i personal- og lønnssystemer i den hensikt å slippe å registrere samme data flere ganger, melder Norsk Tid.

Annonse