Skjermdump

Annonse


Sterk nettbank-vekst

SkjermdumpBåde Kredittkassen og DnB har tidligere varslet at de vil satse milliardbeløp for å tilrettelegge banktjenestene på internett, medler DN À jour.

Flere vil inn
Og flere nye aktører vil inn på nettbank-markedet.

Finansinstitusjonen Acta Sundal Collier har meldt at de i samarbeid med Andersen Consulting vil starte en ren nettbank.

De ”tradde”
Men før Acta er på banen har DnB om å øke sin markedsandel på Internett med mange tusen.

Annonse
Leder for e-handel i DnB, Thomas Tangstrøm, mener selskapets løfte om å satse en milliard kroner på internett-virksomhet skal være nok til å lede veien.

Han frykter ikke konkurransen fra nykommeren som trolig får navnet Actabank. Tangstrøm er heller ikke redd for en eventuell fusjon mellom Kredittkassen og MeritaNordbanken, men erkjenner ovenfor DN À jour at det vil skjerpe konkurransesituasjonen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse