(Illustrasjon)

Annonse


Får e-faktura på kredittkortet

(Illustrasjon)Elektroniske fakturaer vil være aktuelt for alle som i dag benytter nettbank, men i første omgang vil Storebrand la dette være et tilbud til de av kundene som benytter Storebrands Mastercard Black.

– Elektroniske fakturaer vil være et viktig tilbud i kampen om kundene. I tillegg er dette en svært kostnadseffektiv måte for oss å distribuere fakturaer på, fordi vi slipper unna både kostnadene ved trykking, pakking og porto, sier Haukvik.

Mindre feil
For Storebrand Bank, som for alle fakturautstedere er også etterbehandling av fakturaer hvor for eksempel KID-koden er tasten feil, en kostbar affære.

– Denne manuelle opprettingen av fakturaer vil bli kraftig redusert ved at kundene nå slipper å taste inn opplysningene, men bare kan hente fakturaen i innkurven, godkjenne den og betale med en gang eller legge den på forfall sier hun.

Annonse
En til en markedsføring
Haukvik mener at også annen type kundeinformasjon som nyhetsbrev, påminnelse om forfall og så videre, med fordel kan distribueres elektronisk.

– Utfordringen fremover blir å sende ut informasjon tilpasset den enkelte kunden, for på den måte skape en bedre og mer effektiv dialog. Dette gjøres mest effektivt ved å ta i bruk tilgjengelig informasjon om våre kunder basert på CRM (Customer Relation Managemnet), sier Haukvik.

Full kasse
Hun mener det i alle fall for øyeblikket vil være lettere å nå frem med kundeinformasjonen via denne kanalen enn andre alternativer. Men innrømmer at denne fordelen nok vil forsvinne når den elektroniske postkassen bli like full av informasjon som den ordinære postkassen er i dag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse