Annonse


Med (bred)bånd til folket

Jens Stoltenberg sier i sin tiltredelseserklæring at regjeringen vil føre en fremtidsrettet næringspolitikk, og knytte den nærmere til IT- og forskningspolitikken.

For et fullsatt Storting fremførte en selvsikker Stoltenberg sin nye regjeringserklæring.

Bredbånd til folket
– Vi vil at ny teknologi skal komme alle brukerne til gode. Bedrifter og befolkning i alle deler av landet må få tilgang til bredbånd og de nye kommunikasjonskanalene, uttalte statsminister Stoltenberg.

Under Bondevik foreslo Arbeiderpartiet – sammen med SV – at regjeringen skulle innføre former for leveringsplikt til teletilbyderne, for å sikre hele landet stor overføringskapasitet. Dette forslaget ble imidlertid nedstemt.

Annonse
Det er ennå usikkert om Regjeringen Stoltenberg vil arbeide for en slik leveringsplikt, og ikke minst er det usikkert om Stortinget vil motsette seg dette.

E-handel
– Norge skal ligge i forkant i bruken av elektronisk handel. E-handel bidrar til lavere priser på varer og tjenester i privat og offentlig sektor, sa vår nye statsminister.

Arbeiderpartiet har lenge argumentert for viktigheten av å satse på e-handel. Da diskusjonen om utbyggingen av IT- og kompetansesenter på Fornebu pågikk, var dette et av argumentene Torstein Rudihagen, til stadighet gjentok i sin argumentasjon.

Ministrene gjenspeiler satsingen
Allerede forrige uke kom signalene om at IT, forskning og næringspolitikk skulle knyttes sterkere sammen. Grete Knutsen ble utnevnt minister for det nye IT-, forsknings- og næringsdepartementet.

Knudsen kunngjorde allerede sin første dag som minister en større omlegging av nærings- og handelsdepartementet. Blant annet ble det klart at hun skulle overta Telenor.

– Utfordringene nå krever at departementet er fremtidsrettet. Nettopp derfor vil vi legge mer av forskningsdelen og mer av informasjons- og kommunikasjonsdelen fra andre departement over hit, sa Knudsen til Nettavisen på fredag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse