Annonse


Lager hjemmenettverk på Linux

Venturekapitalisten Samir Lehaff vil utvikle et trådløst produkt som kombinerer Internett, PC og stereoanlegg i et sammensmeltet nettverk.

Den tilhørende husserveren, den trådløse basestasjonen og den trådløse forbindelsen til stereoanlegget skal kjøres på operativsystemet Linux.

Det nye selskapet heter Adomo og er nå på jakt etter 30 millioner kroner til videre utvikling. Etter planen skal software- og hardwaredelen være på plass allerede i september. Da skal det reises ytterlige 154 millioner kroner til markedsføring. I desember skal systemet lanseres og legges ut for salg over Internett, skriver Jyllandsposten.

Annonse
Det forventes at hele systemet, bestående av en server og basestasjon med skjerm og tastatur kan selges for rundt 17.000 kroner.

I første omgang finansieres Adomo med Lehaffs nye Bridge Ventures III fond.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse