Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Enitel med olje-nett

Teleselskapet Enitel har inngått en strategisk viktig avtale med Statoil, på vegne av Statoil og Norsk Hydro om å etablere og drive et nytt fiberoptisk bredbåndsnett i Nordsjøen.

Det nye fibernettet på ca 200 km, vil knytte sammen en rekke plattformer i den nordlige delen av Nordsjøen.

– Sentral rolle
-Dette viser at vi har etablert oss som en sterk teleoperatør i markedet, og gir oss en sentral rolle i å utvikle fast teleforbindelse til og mellom oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Fibernettet vi nå skal etablere ser vi på som første trinn i arbeidet med å knytte sammen alle oljeinstallasjoner i et fast telenett, sier direktør for Strategiske Prosjekter Olav Harald Nordgard i Enitel i en pressemelding.

Det nye fiberoptiske telefon- og datalinjen vil strekke seg fra plattformene Troll A, Gullfaks og Snorre, med forgrening sørover til Oseberg. Den vil knyttes opp til den allerede eksisterende fiberkabelen fra Kolsnes ved Bergen til Troll-plattformen.

Fibernettet skal etter planen være operativt fra februar 2001, og vil kreve investeringer på om lag 120 millioner kroner. -Enitel ble foretrukket i skarp konkurranse med andre operatører, sier Statoils evalueringsleder John Knapskaug.

Stikkord: Mobil