Annonse


Jobpilot med WAP-søk

Selskapet lanserer den nye, norske CV-basen og tjenesten MyJobpilot, og de hevder at det nå vil være enda enklere å skaffe seg arbeid via nettet. Kombinert med WAP-funksjonaliteten skal det tydeligvis også være mulig å skaffe seg jobb ved hjelp av mobilen, står det i en pressemelding fra selskapet.

Din egen Jobpilot

Den nye tjenesten MyJobpilot sikrer smidig håndtering av jobbsøknader og registrerer brukerens profil. Her får man eget brukernavn og passord.

– Dette er søkerens personlige styringsenhet – piloten som hjelper en frem på vei til ny jobb, kommenterer Perz.

Søk med WAP

Via WAP-telefonen kan søkeren sende en melding til sin MyJobpilot om hvilke stillinger man vil søke. Derfra blir søkerens personlige CV sendt direkte til arbeidsgiveren.

Annonse
– På denne måten kan man altså søke jobb på vei til jobben – uten å belaste arbeidsgiverens PC eller tid. Perfekt for den som ikke har Internett hjemme, og alt er selvsagt kostnadsfritt for søkeren, sier Robert Perz.

– Du kan faktisk ha søkt tre stillinger mens du sitter på bussen på vei til jobb, sier Robert P. Perz, daglig leder i Jobpilot.no.

Ambisiøs CV-base

I CV-basen kan man som jobbsøker legge inn sin individuelt utformede CV. Den blir liggende åpen for norske og utenlandske bedrifter som kan ta kontakt med jobbsøkeren ved å sende en e-post til Jobpilot, som formidler den videre.

– Vi har som mål å registrere minst 25.000 CV-er i løpet av året. Basert på erfaringer fra Sverige og Danmark mener jeg det er fullt ut realistisk.

Sikker tjeneste

Søkerens anonymitet blir nøye ivaretatt og man bestemmer selv hva slags bedrifter man ønsker kontakt med. CV-basen er lagt opp slik at en CV blir gjort inaktiv og fjernes fra basen etter 12 uker hvis søkeren ikke har vært inne og sjekket status eller gjort endringer.

På denne måten sikres arbeidsgivere at det alltid er aktuelle og korrekte opplysninger som ligger inne. Hvis jobbsøkeren går inn og gjør endringer i sin CV, vil den igjen bli gjort aktiv og synlig, skriver selskapet i pressemeldingen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse