Annonse


Samler datakrim på en side

Hjemmesiden, Cybercrime.com, inneholder en rekke pekere til rapporter, dokumenter og hjemmesidersider om datakriminalitet. Hensikten er å spre informasjon til allmennheten om hvilken type handlinger som er forbudte på nettet.

På hjemmesiden finner man også an liste med alarmsentraler man kan henvende seg dersom ens datasystem blir utsatt for hacker-angrep.

Noen av lenkene leder til hjemmesider med formaninger om hvordan man skal bevege seg i nettverdenen. Andre forteller om de ferskeste dommene i datakrim-saker.

President Bill Clinton og hans administrasjon har i den senere tid erklært at de vil skjerpe kampen mot datakriminalitet, og denne hjemmesiden er et hjelpemiddel. Men med en svært kjedelige design og formanende innhold, spørs det om den oppvoksende generasjonen gidder å besøke hjemmesiden.

Link
www.cybercrime.gov/

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse