Annonse


Nekter bruk av kredittkort

Innehaver Jannecke Riisøen av barneklærbutikken Nøstebarn på Nesttun i Bergen er ikke i tvil:
– Som eier av en nettbutikk nekter jeg å bli holdt ansvarlig for et eventuelt tap som skjer som følge av svindel med kreditkort, hevder hun bestemt.

Mangler garanti
– Så lenge kreditkort-leverandører som Visa ikke kan garantere at netthandelen skjer på en betryggende måte. Og så lenge de selv ikke er villig til å påta seg det økonomiske tapet i tilfelle svindel, kommer Nøstebarn til å fortsette med å sende postgiro sammen med varene, sier Riisøen.

Den tidligere EDB-ingeniøren som forlot bankvesenet til fordel for familiefirmaet er opprørt over kreditkort-selskapenes nåværende praksis. Såfremt kundene politianmelder tapet innen tre måneder, får de refundert beløpet. Dermed henlegger politiet saken.

Kreditkort-selskapet derimot, nekter å utbetale pengene til nettbutikken, som dermed blir sittende igjen med tapene.

Annonse
Henlegger saker
– Politiet henlegger i dag slike saker nærmest av rutine. Vi sjekker at anmelderen har fått refundert tapet, og det er alt, sier spesialmedarbeider Eirik Thorkildsen ved økokrimavdelingen ved Bergen Politikammer.

Det beskjedne omfanget av netthandelen i Norge innebærer at problemet foreløpig trolig har et svært lite omfang. De kjente tilfellene har i hovedsak rammet nettbutikker i USA, ifølge Thorkildsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse