Nettbok

Annonse


– Vokt dine tastetrykk

NettbokI forrige uke vedtok Stortinget en ny lov om personopplysninger, en lov som forenkler oppretting av dataregistre. Til i dag har man måttet søke Datatilsynet om tillatelse når dataregistre skal opprettes men den nye loven gjør at dette ikke lenger er nødvendig.

I dag må alle som oppretter personregistre søke om tillatelse til opprettelsen, men den nye loven tar vekk dette påbudet.
– Imidlertid er det fremdeles meldeplikt ved opprettelsen av registre, sier informasjonssjef i Datatilsynet, Hege Njaa Rygh.

Vi befinner oss i stadig flere registre som forteller om våre handlinger, interesser, sykdommer etc. I den nye loven er det du som enkeltperson som godtar en registrering.
–Hvis man blir lovet belønning for å stå i ett register kan man lett la seg lokke, sier Njaa Rygh, men hun anbefaler alle til å være kritiske.

E-post kan overvåkes
Ikke på noe tidspunkt kan arbeidsgiver kreve innsyn i private dokumenter. Dette gjelder også ved bruk av e-post, opplyser Njaa Rygh. Men den nye Personopplysningsloven vil gjøre det enklere for arbeidsgiver å overvåke dine handlinger på e-post og Internett.

Annonse
Arbeidsgiveren kan med enkle grep få deg til å inngå en avtale som åpner for overvåking av din virksomhet på jobben, både på nett, e-post og telefon.

Det er vel neppe overraskende hvis mange arbeidstakere samtykker denne type overvåking . Man har jo neppe lyst til å komme på kant med sine overordnede.

Datatilsynet vil ha mulighet til å kontrollere de registrene som opprettes, og undersøke at bedriftene følger loven. Njaa Rygh kan love jevnlig kontroller av registre, for å undersøke om registre blir brukt på den måten det er meldt fra om, og at de holder seg innenfor de rammene som er fastsatt.

Overvåkingsprodukter
En rekke amerikanske produkter gjør det svært enkelt å overvåke hvilke nettsider du besøker og e-posten du sender og mottar, og det er ikke usannsynlig at norske arbeidsgivere vil benytte seg disse produktene der loven tilsier at de kan det.

I teorien er det også i dag mulig for en arbeidsgiver å få innsyn i din bruk av Internett. Overalt legger man fra seg elektroniske spor, og ved å gå inn på din maskin er enkelt å undersøke hvilken nettsider du har besøkt.

IT-ansvarlig der du jobber har dessuten mulighet til å sjekke all din e-post som systemansvarlig. Lovlig er det ikke men at det skjer noen steder er det liten grunn til å tvile på.

Personvern for bevisste
Hege Njaa Rygh synes ikke den nye den nye loven nødvendigvis betyr en svekkelse av personvernet, men påpeker at det er individet selv som i større grad må sette sine grenser. Det er du som individ som må si nei, og ikke ett tilsyn, eller en organisasjon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse