e-post (tegning)

Annonse


Svarer ikke e-post

e-post (tegning)

Dagsavisen sendte en forespørsel via e-post til 50 offentlige organer, instanser og etater. Tre uker senere hadde bare 19 av dem svart. Det tilsvarer en svarprosent på 38.

Men det er ikke det verste.

Vil ikke ha e-post
Flere av dem som tok seg bryet med å svare, opplyser at de helst ikke vil ha flere henvendelser via e-post.

Annonse


– Vi har ikke noe spesifikt ønske om flere henvendelser via e-post. Dette krever mer ressurser og sortering, og krever kontinuerlig oppfølging i løpet av dagen, noe som gir avbrudd i de daglige rutinene, skriver Randi Altmann i Norges Bank i sitt svar til Dagsavisen.

Ønsker ikke e-post
Sivilombudsmannen går enda lenger. Der i gården vil de rett og slett ikke ha henvendelser via e-post.

Den som vil klage til ombudsmannen må gjøre det skriftlig, det vil si med brev undertegnet av den som klager. Ombudsmannen kan derfor ikke behandle klager på grunnlag av e-postsendinger.

Restriksjoner i Brønnøysund
Også ved Brønnøysundregistrene finnes det restriksjoner. For eksempel meldinger som gjelder spesielle krav til bruk av godkjente blanketter eller der det er krav om signatur, kan ikke mottas per e-post.

Heller ikke Rikstrygdeverket aksepterer e-post i alle tilfeller.

– E-post har ikke status som juridisk dokumentasjon og skal ikke benyttes som et ledd i saksbehandlingen. Dersom sakshenvendelser mottas på e-post, skal hver enkelt enhet ta kontakt med avsender og be om at henvendelsen skjer skriftlig.

– I den skriftlige tilbakemeldingen skal det informeres om at saken ikke regnes som mottatt før etaten mottar henvendelse skriftlig, opplyser rådgiver Ola Rømyhr Lund til Dagsavisen.

Problemer med journalføringen
Yngvar Øian hos Rikskonsertene svarer både ja og nei på spørsmålet om de ønsker flere henvendelser per e-post.

– Faren for at arkivverdig post mottatt eller sendt som e-post ikke blir journalført er stor. Inntil vi kan ta i bruk gode elektroniske dokumenthåndteringssystemer som kan behandle e-post, er det fra et arkiv- og offentlighetssynspunkt ikke ønskelig med mer e-post nå, skriver Øian, ifølge Dagsavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse