Annonse


Formus investerer 200 mill.

Det er viseadministrernde i Forums Europe Thomas Jarne som sier dette til Telecom Revy.

Han er ikke det minste skremt av konsesjonskravene. Selskapet har som plan å bygge aksesstilbud i 23 byer/tettsteder innen tre år.

– En viktig konkurransefaktor er å komme først ut på markedet. Det er konkurransen som regulerer vår roll out-plan, sier Jarne som har sin bakgrunn i Telia og Unisource.

Europeisk aktør
Formus har i dag konsesjoner i Polen der de er i operativ drift og dessuten Tyskland, Irland og Finland. Selskapet har konsesjonssøknader inne i en rekke andre land. Selskapets eiere er amerikanske og moderselskapet har sete i Dallas.

Annonse
Søker partnere
– Vi er åpen for samarbeid og partnerskap i Norge. Blant annet er det mange dyktige selskaper som ikke fikk konsesjon nå som vi gjerne vil møte med åpent sinn. Jeg er sikker på at samarbeid kan skape merverdi, sier Jarne.

En utbyggingskontrakt på et tresifret millionbeløp skal også plasseres. I Polen har Formus brukt Alcatel.

I Norge vil det bli vanlig anbudskonkurranse og Jarne utelukker ikke at f.eks. Nera kan bli en leverandør til Formus.

Organisasjon
Det er Thorleif Nilsen fra HiQ som er leid inn som adm. direktør og som nå så raskt som mulig skal sette sammen et lederteam i Formus.

Om tjenestetilbudet vil ikke Jarne røpe så mye, men bedriftsaksess for små- og mellomstore bedrifter med variabel kapasitet etter behov er ett av grunnkonseptene. VPN-løsninger til hjemmekontor et annet.

Normalt vil nettet være bygd på multipunkt-til-multipunkt, men selskapet kan også levere punkt-til-punkt forbindelser.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse