Deskill

Annonse


Flere kvinner handler på nettet

Deskill

I fjor steg steg omsetningen på nett til 600 millioner kroner per måned, og stadig flere av de handlende er kvinner. Økningen i netthandelen gjennom høsten 1999 skyldes hovedsakelig at flere kvinner handlet på nett.

I følge en undersøkelse fra MMI og Eforum var andelen kvinner som handlet over nett steget til 31 prosent høsten 1999, fra 22 prosent tre måneder tidligere. Blant de som sier at de vil handle på nettet i løpet av året, og som ikke har handlet der før, er cirka 45 prosent kvinner.

Halvparten data
Innenfor varehandelen utgjør handel med programvare og hardware cirka halvparten av den totale omsetningen. Den øvrige omsetningen er fordelt på en rekke produktkategorier hvor bøker, musikk, og elektroniske artikler er blant de viktigste kategoriene.

Annonse
Reiseliv og aksjer
På handelen med tjenester er reiseliv og handel med aksjer dominerende. Omsetningen av reiselivstjenester vurderes til å være ca.160 millioner pr. måned, mens handel med aksjer antas å være om lag.140 millioner. I tillegg kommer en omsetning på ca.10-15 millioner på underholdnings og informasjonstjenester.

Undersøkelsen har ikke tatt for seg varegrupper fordelt på kjønn, men tradisjonelt har kvinner vært mindre opphengt i dataprodukter og sex, to områder som har dominert store deler av nettet.

De 10 største produktkategoriene
1. Aksjer
2. Hardware
3. Feriereise
4. Bil
5. Flybilletter
6. Software
7. Hotell
8. Musikk
9. Elektronikk
10. Bøker

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse