Døving, Marit (10.03.00)

Annonse


Telekvinnen tilbake

Døving, Marit (10.03.00)Consorte tilbyr en intelligent telefoniløsning til bedriftsmarkedet, som skal kutte skjulte kostnader.

-Consorte skal i løpet av de nærmeste årene erobre Norden, og deretter Europa, sier Marit Døving (43). Hun ser det som en stor utfordring å gå inn i et oppstartselskap og mener Consorte har gode muligheter for å lykkes.

Telenor-fortid
For halvannet år siden forlot Døving stillingen som konserndirektør i Telenor, og gikk i danske Mobilix, ett av France Telecoms selskaper.

Under hennes ledelse har Mobilix vært en betinget suksess, og økt kundemassen fra 15.000 til 320.000, men nå søker Døving nye utfordringer i nyoppstartede Consorte.

Annonse


IN-teknologi sparer kostnader
-Vi skal rute trafikken på en mer effektiv måte enn dagens løsninger for bedriftsmarkedet, opplyser Døving. Consortes løsning håndterer bedriftenes innkommende samtaler, og ved hjelp av såkalt intelligent nett-teknologi flyttes store deler av kapasiteten fra kundenes sentralbord til Consorte.

Consorte har opprettet en sentral koblet rett på Telenors hovedlinjenettverk. Ut i fra nummer du ringer fra og ledig kapasitet, penser Consorte telefonsamtalene til sine kunder til forskjellige kontorer, direkte fra deres sentral.

Solide investorer
Gründerne bak Consorte er tekniske fagfolk med bakgrunn fra forskningsmiljøet til Telenor FoU.

En rekke solide investorer har allerede gått inn på eiersiden med mer enn 80 millioner, der i blant Merkantildata, Fellesdata, Vital og Capital Group. På samarbeidssiden er NetCom en av de mest sentrale aktørene.

Det er de store kundene Consorte ønsker å erobre – flyselskaper, forsikringsselskaper og banker og institusjoner.

Denne uken ble Consorte notert på SMB-listen på Oslo Børs.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse