Annonse


Netthandel skviser skatter

Handel av tjenester over Internett kan gi skattetap. Dette er også en utfordring for den norske staten, og det er trolig at fremgangsmåten blir en kopiert, dersom amerikanske skattemyndigheter finner effektive metoder for å kreve inn skatt på handel over Internett.

I USA bortfaller skatt på innkjøp gjort i en annen delstat – under den forutsetning at kjøperen ikke fysisk er tilstede. Dette er en fordel for ehandelen.

E-handel gir skattesvikt
USA tapte 4,4 milliarder i skatt på grunn av handel over Internett, melder Computer Sweden.
– Bortfallet av skatt øker i pakt med at ehandelen øker, sier analytikeren John McCarthy i Forrester Research.

Analytikeren mener at det ikke er sterk motvilje blant nettbrukerne mot å betale skatter og avgifter på e-handel. I en undersøkelse svarte 22 prosent av kundene at de handlet på nett for å slippe skatt.

Utvalg og tilgang
John McCarthy mener at det raskt vil komme nye verktøy som gjør det mulig å skattlegge handel på Internett.
– Trolig vil ikke dette hemme handelen, sier Steven Kafka, en annen analytiker på Forrester Research. Han mener de fleste nettkunder prioriterer en lettvint handel og godt utvalg fremfor lavest mulig pris.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse