Annonse


Styr unna mobil-bot

Fra 15. mars har du ikke lov til å kjøre bil og snakke i mobiltelefonen samtidig – dersom mobilen ikke er utstyrt med håndfriløsning.

Gjelder fører
Forskriften fra Samferdselsdepartementet regulerer førers bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn. Det vil si at passasjerer kan holde og snakke i mobilen så mye de vil.

Men hva er en håndfriløsning?
I forskriftene står det følgende:
“Fører av motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøringen, med mindre mobiltelefonen under bruken er plassert i eller på en holder som er forsvarlig fastmontert i motorvognen.”

Annonse


I nærheten av rattet
Videre heter det: “Holder skal være montert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets originalinnredning.”

Det betyr at du kan velge mellom de enkleste og de mest avanserte håndfriløsningene som finnes på markedet i dag.

Billig løsning
Hvis behovet for å snakke i mobiltelefonen mens du kjører er lite holder det kanskje med en enkel og billig løsning som du for eksempel får kjøpt på bensinstasjoner. Det kan være nok å kjøpe en magnet-knott som du fester mobilen på.

Er du derimot en storbruker av mobilen også når du er på veien bør du ha en mer solid og ofte dyrere løsning.

Et alternativ er å sørge for fastmontert høyttaler og mikrofon i bilen. Håndfriløsning med taleoppringing kan også være et godt alternativ.

500 kroner i bot
Det finnes utallige håndfriløsninger å få kjøpt. Det viktigste er at du finner et alternativ som du føler deg komfortabel med. Mobilprodusentene leverer sine løsninger til sine mobiltelefoner. Det kan være greit å sjekke om slike løsninger er noe å satse på.

Uansett hva du velger må du ha en eller annen form for håndfriløsning. Hvis ikke kan du risikere 500 kroner i bot fra og med 15. mars.

Lovteksten ligger på Odin

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse