Annonse


– Brannmur er nødvendig!

Det er salgssjef Tormod Knudsen og daglig leder Ole Petter Vik i Connect som hevder dette, samtidig som de selvsagt presenterer sin løsning:
En serie bokser fra SonicWALL som både er relativt enkle i bruk og har en pris som ikke bør avskrekke selv mindre bedrifter.

– Brannmurløsninger har tradisjonelt vært laget for store bedrifter med IT-avdelinger. De har kostet mye og vært vanskelige å sette opp og drifte. Brannmurene fra SonicWALL har en inngangsbillett på noe over 5000 kroner for ti brukere og opp til 35.000 kroner for mange hundre brukere, forteller de to.

Styres fra web Sonic
WALL-produktene har en innebygget webserver som gjør det lett for selv relativt ukyndige brukere å få produktet på nettet. I tillegg er det spekket med de aller fleste funksjoner som norske bedrifter har behov for. Knudsen forteller at det er ting som mangler, særlig funksjoner rettet mot storkonserner, men at han hittil har til gode å møte en norsk kunde som savner noe.

– Alle bedrifter som har en adresse mot Internett trenger brannmur. Jeg tror årsaken til at så mange har dårlige sikkerhetsløsninger er at de har startet med Internett for å benytte epost og surfe litt. Seinere har dette utviklet seg til at de har satt opp en webserver og dermed gradvis åpnet nettet sitt for omverdenen uten å tenke på sikkerheten, sier Knudsen.

Annonse
Kritiserer ISPene
Knudsen forteller at han var i kontakt med en kunde som hadde gått fra en ISDN-oppkobling mot sin internettleverandør (ISP) til en fast linje. Det ISPen ikke fortalte kunden, var at da åpnet han nettet med 40-50 brukere for omverdenen.

– Det er dårlig service fra ISPene å ikke opplyse om sikkerhetsrisiko ved internettaksessen. Mens jeg snakket med denne kunden på telefonen, gikk jeg inn på flere av maskinene i hans nettverk, til stor overraskelse for samtalepartneren. Nå skal det sies at jeg har inntrykk av at ISPene er i ferd med å bli bedre på dette området, legger Knudsen til.

Ole Petter Vik understreker at det ikke er størrelsen på bedriften som avgjør om det er behov for brannmurløsning, men typen virksomhet.

– Det kan være viktigere for et lite advokatkontor å beskytte seg mot innsyn, enn for en større bedrift som ikke har så mye sensitiv informasjon i nettet. *** Undersak 2 Sensurerer porno og sport Brannmurene stenger ikke bare for angrep utenfra. De kan også benyttes til å hindre folk i PCnettet å besøke eksempelvis porno-sider – eller sport. AV HÅVARD FOSSEN Brannmurene kan settes opp til å abonnere på CyberNOT-filtre, i tillegg til at det er mulig å selv definere sider som det ikke er anledning til å besøke. – Vi har opplevd tilfeller der loggen på brannmuren har vist at de ansatte bruker mye av kapasiteten på linjene til å holde seg oppdatert på sportsnyheter. Derfor er det enkelte som stenger tilgangen til eksempelvis VG og Dagbladet på nettet i arbeidstiden. Det er nemlig mulig å sette opp filtre som stenger tilgangen i enkelte tidsrom, forteller Ole Petter Vik, daglig leder i Connect. Skoler Vik forteller at CyberNOT-abonnementene i stor grad benyttes av offentlige institusjoner som skoler og biblioteker. De ønsker å beskytte sine brukere mot en del av informasjonen på web. – CyberNOT er en amerikansk organisasjon, med representanter fra ulike kulturer, religioner og næringslivet. De oppdaterer ukentlig sine kategoriserte lister over web-steder, slik at brannmuren hele tiden kan være oppdatert, sier han. Det typiske å stenge tilgangen til er porno, rasistiske siter, gambling, narkotika, oppskrifter på terror og mulighet til nedlastning av musikk. Men det er ikke bare omverdenen brannmuren kan styre tilgangen til. Vik forteller at mange organisasjoner benytter brannmuren til å skille ulike deler av nettet fra hverandre, eksempelvis læreres og elevers nett i skolene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse